Integritetspolicy

Grand Hotel Lapland värnar om att skydda personuppgifter och följer alltid gällande integritetspolicy, såsom GDPR och personuppgiftslagen.

1. Generellt
Vår webbplats drivs av Paasanne AB, 556545-0151 och vi förbehåller oss rätten att lägga till, ändra, förnya eller förbättra informationen på webbplatsen.

2. Rättigheter
Allt innehåll på webbplatsen är upphovsrättsskyddad. Information och bilder som publiceras på webbplatsen tillhör Grand Hotel Lapland, utom de platser där annat anges. Det är tillåtet att använda bilder och text för icke kommersiellt privat bruk, om det tydligt framkommer att Grand Hotel Lapland är upphovsägare.

3. Länkar och hyperlänkar
Länkar och hyperlänkar till tredjepart från Grand Hotel Laplands webbsidor är tillåtet. Grand Hotel Lapland tar inte på sig något ansvar för innehåll, information eller annat material på tredjeparts webbsidor, och tredjepart har själv ansvar för att underrätta sig om villkoren för dessa webbsidor.

4. Ansvarsbegränsning
Grand Hotel Lapland ger ingen garanti för webbplatsens funktionalitet, tillgänglighet eller för att innehåll på webbplatsen är korrekt.

5. Personuppgifter och säkerhet
Grand Hotel Lapland tar personlig integritet på största allvar. Vi hämtar inte in personuppgifter som inte är relevanta och nödvändiga för att kunna leverera våra tjänster till dig som kund.
När du bokar via vår webb www.grandhotellapland.se sparar vi bland annat namn, adress och e-post. Detta för att kunna behandla din reservation.
Vi använder inte dina datauppgifter för att skicka marknadsinformation eller erbjudanden till dig, såvida du inte gett ditt samtycke till detta.
Grand Hotel Lapland säljer inte personliga uppgifter till tredje part.
Grand Hotel Lapland lagrar inte kreditkortsnummer eller annan känslig betalningsinformation.
Betalningslösningarna på Grand Hotel Laplands webbsida levereras av en PCI DSS-certifierad tredje part som krypterar all data.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter lagras inte längre än det som är nödvändigt för att uppfylla det som är nödvändigt för er vistelse/arrangemang/bokning eller annan överenskommelse med Grand Hotel Lapland eller de lagstadgade plikterna vi har. Till exempel kräver bokföringslagen att detaljerad köphistorik sparas i fem år.
Vi raderar personuppgifterna om dig, om du ber oss om det, såvida vi inte har en rättslig grund eller är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.
För att radera eller få översikt över vilka uppgifter vi har sparat om dig, kontakta oss på info@ghl.se